Entä Kai Sadinmaan sananvapaus?

Julkaistu Kategoriat HenkilöhaastattelutAvainsanat ,
Jaa:

Aloitimme piispa Teemu Laajasalon kanssa sananvapausteemaan liittyvän haastattelun teon heinäkuussa ennen kuin Kai Sadinmaa menetti pappisvirkansa Helsingin tuomiokapitulin yksimielisellä päätöksellä elokuun puolivälissä. Miten Sadinmaata koskeva päätös sopii aiemmin haastattelussa sanottuun ja liittyy sananvapauskeskusteluun?

Sananvapaus_Laajasalo
Kuva Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Piispa Laajasalo siteeraa vastaukseksi tuomiokapitulin 15-sivuista päätöstä. Siinä sanotaan, että pappisvirasta irtisanomisen perusteena on kolme asiaa. Ensinnäkin syynä ovat Kai Sadinmaan näkemykset pappisviran kumoamisesta ja papiksi vihkimisen tarpeettomuudesta.

Toiseksi syynä on Sadinmaan kehotus, että maallikot voisivat viettää ehtoollisen keskenään, ilman pappia. Kolmas syy on piispan ja tuomiokapitulin kaitsennasta irtisanoutuminen ja muidenkin kehottaminen siihen.

– Sadinmaa on pappina irrottautunut luterilaisen kirkon tunnustuksesta eikä ole halunnut palata siihen takaisin. Asiaa on käsitelty useaan otteeseen. Tuomiokapitulilla oli lähetekeskusteluja, päätöksiä määräaikaisesta virasta pidättämisestä, oikaisuvaatimus ja lopullinen päätös. Kaikissa väleissä Sadinmaan vastaus haluttiin kuulla ja muistutettiin siitä, että hänellä on edelleen mahdollisuus pysyä kirkon tunnustuksessa.

Sananvapaus on kaikkien vapauksien ytimessä, ja sitä pitää tulkita laajasti, mutta pappisvirassa vapaus opettaa ja julistaa julkisesti on kapeampi sisällön suhteen.

Piispan mielestä Sadinmaan prosessi ei siis liittynyt sananvapauskysymykseen vaan tämän pappisvirkaan ja opetukseen.

– Sananvapaus on kaikkien vapauksien ytimessä, ja sitä pitää tulkita laajasti, mutta pappisvirassa vapaus opettaa ja julistaa julkisesti on kapeampi sisällön suhteen. Jos haluaa olla pappi, pitää kestää se, että on viranhoidossa ja opetusviran sanoissa jonkin verran sidotumpi. Papin virka ei ole oma vaan kirkon virka. Pappi suostuu tältä osin kaventamaan omaa vapauttaan, Laajasalo kommentoi.

Hän vertaa papin ja tuomiokapitulin suhdetta lääkärien valvontaelimeen Valviraan. Lääkärin tehtävä on hoitaa potilasta Käypä hoito -suositusten mukaisesti ja lääketieteen kannalta oikeaoppisesti, niin kuin kulloinkin hyväksi katsotaan. Jos lääkäri antaa kovin vääriä diagnooseja ja ohjeita, Valvira puuttuu siihen ohjeistaen ja varoittaen.

– Ellei lääkäri usko ohjeita ja suosittele oikeita lääkkeitä ja hoitoja, jossain vaiheessa lääkärinluvat otetaan pois. Sen jälkeen sama henkilö voi ilman lääkärin lisenssiä kirjoittaa hivenaineblogeja tai tehdä homeopaattisia hoitoja ja reikiterapiaa, muttei voi toimia näin lääkärinä.

– Näin on myös papin osalta. Papin sanomisilla on jokin raja, joka ei tule vastaan yleisestä sananvapaudesta vaan erityisestä sitoutumisesta pappisvirkaan. Tuomiokapituli valvoo luterilaisen papin opetusta virassa, mutta taiteilija tai vaikka oman uskonnollisen liikkeensä saarnamies voi puhua aivan mitä huvittaa – kaikille yleisen sananvapauden rajoissa, Teemu Laajasalo määrittelee.

Kanssani ei haluttu keskustella

Teologi ja taiteilija Kai Sadinmaa kokee irtisanomisprosessinsa iskevän ja osuvan osaltaan myös hänen sananvapauteensa: Onko papilla lupa pohtia ääneen asioita, jotka katsotaan kirkon tunnustuksen vastaisiksi? Hänestä tuomiokapitulin päätöksellä kielletään papilta ääneen ajattelu.

– Teologiani ei ole todellakaan valmista, vaan se muuttuu jatkuvasti. En ole ajanut mitään teologista agendaa. Tuomiokapitulilta katosi kokonaan puheideni konteksti.

Kehotus hylätä piispat hengellisinä johtajina liittyi Sadinmaan mukaan piispainkokouksen päätökseen, ettei kirkko vihi vieläkään virallisesti homoseksuaaleja avioliittoon. Hän ei tarkoittanut, että pappien pitäisi erota kokonaan piispojen kaitsennasta, vaan kehotus liittyi vain avioliittokysymykseen.

– Se oli luonteeltaan kärjistetty performanssi ja ilmaus vallitsevasta tilanteesta.

Sadinmaa huomauttaa erottamiseensa johtaneiden lausuntojen olleen pitkälti messusta, jonka hän tiesi olevan todennäköisesti viimeinen papin virassa. Sen keskustelevassa saarnassa oli enemmän pohdiskelua kuin ehdottomia väitteitä.

– Minulla ei ollut enää mitään menetettävää. Sanoin ihmisille, että jakakaa toisillenne ehtoollista. Ei siihen pappia tarvita.

Tuomiokapituli on korostanut, että Sadinmaalle annettiin prosessin joka käänteessä mahdollisuus vastata, haluaako hän pysyä kirkon tunnustuksessa. Miksi pappi ei vastannut?

– En halunnut antaa milliäkään periksi. Halusin katsoa asian loppuun saakka. Olin niin väsynyt tähän hommaan, ja pappeudesta erottaminen oli minulle vapautus.

Keskustelu esiin nostamistani teemoista olisi ollut kirkon kannalta fiksua ja tähän aikaan sopivaa sen sijaan, että kysymysten esittäjä nuijittiin maan rakoon.

– Minulla ei ollut kunniallista perääntymistietä. Koin, että minut haluttiin panna polvilleen ja nöyryyttää. Kapitulilla ei ollut halua keskustella kanssani. Luulen, että kasvokkain keskustelussa olisi löytynyt nyansseja ja sanomisiani olisi suhteellistettu. Keskustelu esiin nostamistani teemoista olisi ollut kirkon kannalta fiksua ja tähän aikaan sopivaa sen sijaan, että kysymysten esittäjä nuijittiin maan rakoon, Kai Sadinmaa sanoo.

Hän viittaa tuomiokapitulille lähettämäänsä oikaisuvaatimukseen: ”Asiani hoitaminen sanktioilla, korkealta ja kovaa, hallinnollisena asiana, pykälien taakse piiloutuen, on kestämätöntä ja antaa kirkosta epäinhimillisen ja luotaantyöntävän kuvan.”

”Onko tässä tärkeintä alistuminen ja nöyrtyminen kirkon johdolle? Eikö tärkeintä olisi vuorovaikutus, kommunikaatio ja yhteys? Miksi kapituli ei ole missään vaiheessa ehdottanut kuulemistani kasvokkain? Kuulemattomuus on mahdollistanut sen, että minua koskevaan esitykseen on onnistuttu rakentamaan puheistani ja teksteistäni kummallinen teoria ja väkisin väännetty kokonaisuus, joka osoittaisi harhaoppisuuteni. Suullinen kuuleminen estäisi tällaiset järjettömyydet. Kasvokkain tapahtuva keskustelu auttaa osapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin kuin pelkkä kirjallinen keskustelu. Näin suurten päätösten edessä se on välttämättömyys. ”

Kirjoittaja on vapaa toimittaja. Kuva Pxhere.